Krásnější úsměv a úžasně rovné zuby

Řešíme léčbu nepravidelného postavení zubů, čelistí a vad skusu pomocí rovnátek

Rovnání křivých zubů pomocí rovnátek pro děti i dospělé

Jakými způsoby srovnáme vaše zuby do latě

Snímací rovnátka

Snímací rovnátka

Snímatelná rovnátka lze nosit v jakémkoli věku. V každém období však mají svou funkci a možnosti. V nejútlejším věku je používáme především pro odstranění zlozvyků a navození správných funkcí a vztahů v oblasti dutiny ústní.

U dětí školního věku v období výměny zubů nám často pomáhají držet místo po předčasných ztrátách dočasných zubů a mohou při správném nošení pomoci srovnat postavení některých zubů, i když ve velmi omezené míře. Často usnadní a zrychlí pozdější léčbu fixním aparátem.

U dětí se stálými zuby a u dospělých pacientů jsou nejčastěji používány jako retenční aparátky k udržení výsledků léčby, která probíhala pomocí fixního aparátu. Jejich hlavní výhodou je nižší cena a především možnost jejich vyjmutí z úst, a tím snadné udržování dostatečné úrovně ústní hygieny.

Fixní rovnátka

Fixní rovnátka

Fixní rovnátka poskytují nejrozsáhlejší možnosti léčby díky pevnému spojení se zuby. Tím dochází k pohybu zubu včetně jeho kořene do správné polohy a ne jenom ke sklonu korunky zubu, jak je tomu u snímatelných aparátků. Mají své místo jak u dětí mladšího školního věku, kde se částečným aparátkem dají vyřešit drobné vady během krátké doby a další léčba se odloží do pozdějšího věku, tak u dospívajících a dospělých pacientů, kde již dochází k definitivní léčbě dané vady.

Léčba fixním aparátkem je mnohem komplexnější, stabilnější, poskytuje více variant řešení ortodontických vad a probíhá nejčastěji v obou čelistech. Léčba fixním aparátem je schopná upravit vady, které jsou způsobeny špatným postavením zubů nebo jen lehkou odchylkou v postavení horní a dolní čelisti.

Jak léčba probíhá

1
Konzultační návštěva

První návštěva je důležitá pro seznámení se s pacientem, zjištění důvodu odeslání k nám a zjištění subjektivního náhledu pacienta na ortodontický problém. Na první návštěvě pacienta zhotovuje digitální diagnostický OPG snímek (přehledný rtg snímek obou čelistí). V závislosti na věku, stupni vývoje, závažnosti vady a stavu ústní hygieny zhodnotíme aktuální potřebnost léčby a buď pacienta a vývoj jeho vady nějakou dobu ještě sledujeme (pokud je na léčbu ještě brzy), nebo ho pozveme na tzv. komplexní vstupní vyšetření, které je nezbytné pro stanovení léčebného plánu. Pokud již při první návštěvě není ústní hygiena dostačující, je pacient poučen, nebo je mu doporučena dentální hygienistka.


2
Komplexní vstupní vyšetření

Komplexní vstupní vyšetření je velmi důležitých krokem v ortodontické léčbě. Během něho zhotovujeme dokumentaci potřebnou pro sestavení léčebného plánu pro řešení Vaší ortodontické vady. Jedná se o kompletní rtg dokumentaci, fotodokumentaci a otisky zubů, ze kterých se v laboratoři zhotovují dokumentační sádrové modely. Informace získané z dokumentace nám umožňují stanovit nejvhodnější způsob léčby Vaší vady. Obdržíte také základní poučení o léčbě, abyste na další návštěvu získali potřebné informace. Konzultační návštěva a komplexní vstupní ortodontické vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění a je tedy bez doplatku z Vaší strany.


3
Sestavení léčebného plánu

Léčebný plán je vždy sestavován individuálně na základě potřeb a požadavků pacienta. Je sestaven na základě údajů získaných z komplexního vstupního vyšetření. Tato návštěva dává pacientovi a jeho rodičům možnost prodiskutovat s lékařem navrhovaný léčebný plán a výhody a úskalí jeho případných variant. Zde se také dozvíte finanční stránku léčby. I tato návštěva je zdarma.


4
Nasazení rovnátek

Nasazení rovnátek bývá rozděleno do více částí (návštěv) tak, aby si pacient na přibývající součástí snadněji zvykl. Zahrnuje nasazení kroužků na horní první stoličky, často se spojovacím obloukem přes patro, nalepení zámečků na ostatní zuby a jejich spojení průběžným obloukem. Hlavní část zabere asi 45 minut (předchozí návštěvy jsou kratší). Budete také znovu poučeni jak se o rovnátka starat a jak je čistit a dostanete termín další kontroly. Pokud Vašemu dítěti bylo doporučeno při konzultaci léčebného plánu snímací rovnátko, na této návštěvě ho po předchozím otisku obdržíte.


5
Pravidelné kontroly u nás na klinice

Tato část zahrnuje pravidelné kontroly u nás. Během kontrol aktivujeme různé části aparátu tak, aby se zuby pohybovaly žádaným směrem. Kontroluje se pevnost všech součástí aparátu a jeho správná funkce. Během návštěv se pravidelně zhotovuje průběžná dokumentace k analýze správného průběhu léčby a dodržení správné rychlosti jejího postupu.


6
Sejmutí fixního aparátu a retenční fáze

Sejmutí fixního aparátu zabere obvykle asi hodinu, kdy sejmeme všechny jeho součásti, odstraníme zbytky lepidla a zhotovíme kontrolní dokumentaci. V této fázi také obdržíte snímatelné retenční aparáty pro udržení výsledku dosažené léčbou pomocí fixního ortodontického aparátu. Po sejmutí fixního aparátu budete i nadále docházet na kontroly s retenčními aparáty, intervaly návštěv se však protáhnou minimálně na dvojnásobek. Během návštěv kontrolujeme všechny prvky retenčních prvků, jejich pevnost, správnou funkci a přesnost dosazení na zuby. V této fázi je velmi důležité dodržovat instrukce pro nošení aparátů, aby nedošlo ke zničení výsledků léčby.

Při nošení rovnátek nezapomeňte na zubní hygienu

Je třeba si uvědomit, že u pacientů s rovnátky je provádění ústní hygieny náročnější. A to časově, v počtu pomůcek, ale také trpělivosti. Proto Vás v naší ordinaci naučíme jak čistit okolo aparátků tak, aby bylo riziko vzniku možných onemocnění či komplikací snížené na minimum. Jednou tak budete mít zuby nejen rovné, ale hlavně zdravé.

Zubní hygiena

Podívejte se na výsledky naší úspěšné léčby

 • Před / Po
  Před / Po
 • Před / Po
  Před / Po
 • Před / Po
  Před / Po
   
 • Před / Po
  Před / Po
   

Objednejte se online k návštěvě kliniky v Havlíčkově Brodě