Plánujete k nám cestu a potřebujete ji zdůvodnit kvůli aktuálnímu vládnímu nařízení? Stáhněte si vzorové dokumenty pro cestu mimo okres či čestné prohlášení.
Problém / VadaKdy odeslat
Zlozvyky co nejdříve
Otevřený skus co nejdříve
Předčasné ztráty dočasných zubů (zejména V+V, V-V) co nejdříve
Nadpočetné zuby co nejdříve
Retinované řezáky při stranově nesymetrickém prořezávání
Zákusy zubů

v I. fázi výměny dentice 

Zkřížený skus po ukončení I. fáze výměny dentice (po výměně řezáků)
Velký incizální schůdek 8-9 let

Ostatní anomálie
(vady skusu, vady v postavení zubů, nedostatek místa, stěsnání, ageneze atd.)

na konci II. fáze výměny chrupu nebo po výměně (11-14 let)

Dospělý pacient
(výše uvedené a dříve neléčené anomálie, estetická úprava úsměvu, napřímení pilířových zubů, rozmístění pilířových zubů atd.)

kdykoli

K odeslání na ortodoncii je zcela dostačující žádanka s doporučením od ošetřujícího zubního lékaře.

Během ortodontické léčby je třeba sledovat stav chrupu pacienta během pravidelných prohlídek u ošetřujícího zubního lékaře jako ostatní neléčené pacienty (nejlépe 2x ročně). Pokud jsou nutné extrakce některých zubů z ortodontických důvodů, odesíláme pacienta k ošetřujícímu zubnímu lékaři.

Pokud je třeba složitější extrakce nebo chirurgický výkon, odesíláme pacienta přímo na specializované pracoviště. Stejně je tomu při diagnóze zubního kazu, nicméně prohlídky nejsou cílené, proto je nutné pacienta pravidelně kontrolovat u ošetřujícího stomatologa. Před extrakcemi a sanací zubů, zpravidla sejmeme oblouk a další prvky, které by bránily výkonu.

Pacientům nastupujícím do ortodontické léčby je nabídnuto poučení a instruktáž o dentální hygieně s ortodontickým aparátem a pravidelné kontroly 1x ročně, případně v případě akutní potřeby dentální hygienistkou na našem pracovišti.

Pacientům, u kterých je plánované zavedení dentálního implantátu v místě chybějícího zubu, zprostředkujeme kontakt na spolupracující implantology, pokud toto nezajišťuje jejich ošetřující zubní lékař.

Pacienty v přípravě na ortognátní operaci odesíláme na příslušné spolupracující pracoviště fakultních nemocnic podle rozsahu a typu výkonu.